7 quan điểm của thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn hết sức có ý nghĩa gửi đến lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

Những ý kiến đóng góp của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn gửi đến: Đồng chí HẦU-A-LỀNH - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì buổi họp

      - Đồng chí VÕ-VĂN-THIỆN, Đ/C LƯƠNG-HOÀI-NHÂN, Đ/C NGUYỄN-ANH-XUÂN là Trưởng, Phó Ban Công tác phía Nam và các Ủy viên UBTW MTTQVN;

      - Các Đ/C Đại diện Ban Nội chính, Ban Dân vận Trung ƣơng, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ tại TP. HCM, v.v..

      - Quý Đại diện Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Phục lâm Cơ đốc, Hồi giáo, v.v… và Đại diện Đồng bào các Dân tộc.
Trước hết, tôi xin được phát biểu đóng góp vài ý kiến, sau :

1.Theo quan điểm của tôi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức Chính trị xã hội gắn liền một cách mật thiết với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, … với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các Tôn giáo và 54 Dân tộc anh em trong Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Ở đây, trong phát biểu của mình, cho phép tôi giới hạn trong phạm vi tín ngưỡng - Tôn giáo, mà tập trung trong tôn giáo Cao Đài các phái (Hội Thánh Cao Đài các hệ phái). Như chúng ta biết, hiện nay Đạo Cao Đài có 12 Hội Thánh (Giáo hội trung ương) và có khoảng 16 Thánh thất, Thánh tịnh, Cơ quan … sinh hoạt độc lập. Sự quan tâm của UBMTTQVN các cấp là một điều vinh hạnh đối với các tôn giáo - trong đó có các Hội Thánh Cao Đài, đã thể hiện chủ trương Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Các vị lãnh đạo Hội Thánh được vinh dự đứng vào hàng ngũ Ủy viên Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoặc Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là một minh chứng điển hình cho tinh thần Đại đoàn kết dân tộc ấy. Tuy nhiên, theo nhận xét của tôi thì một số Ủy viên UBTW MTTTQVN trong Đạo Cao Đài chưa đủ năng lực, trình độ, nên chưa phát huy đúng mức vai trò của mình, chưa đóng góp tiếng nói của Đạo Cao Đài trong Cộng đồng các Tôn giáo, các Dân tộc và tại diễn đàn của Mặt trận Tổ quốc; hay của Quốc hội và HĐND cấp tỉnh thành mà kiến thức hiểu biết về Pháp luật và luật Đạo của mình còn rất hạn chế, thì làm sao có thể đại diện cho Đạo Cao Đài nói riêng hay cho chung các Tôn giáo để đóng góp ý kiến vào việc cải tổ và xây dựng đất nước. Tôi đề nghị UBTW MTTQVN hay UBTT MTTQVN các tỉnh thành nên xem lại chất lượng hay năng lực của các Ủy viên UBTW MTTQVN này. Vì nếu các ủy viên này tham gia vào tổ chức Mặt trận cho có hình thức, họ không đem lại hiệu quả hay thông tin kịp thời cho bà con giáo dân, hoặc ngược lại không đề đạt tâm tư nguyện vọng của tín đồ của mình đến với Quốc hội, với Mặt trận Tổ quốc, v.v… thì đó là một khoảng cách, là một sự rời rạc, tất nhiên là không đi đến gần gũi, thân thiện, tức không hoàn thành trách nhiệm ủy viên của mình. Sự hiện diện của các vị ấy trong thành phần UVTW chỉ là hình thức sáo rỗng, không mang lại hiệu quả cho chủ trương của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết.”.

2.Về chủ trương tinh giảm biên chế, việc này theo tôi nên nghiên cứu dưới góc độ cắt giảm đầu mối, giảm các cơ quan trung gian; sáp nhập những ngành, cơ quan có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, như

+ Bỏ các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, trực thuộc các Tỉnh, Thành ủy. Ở cấp tỉnh, các Ban Đảng sáp nhập Văn phòng Ban đó vào Văn phòng Tỉnh, Thành ủy;

Đảng có vai trò lãnh đạo, và chỉ đạo Nhà nước, Quốc hội, v.v… Do đó, Đảng không cần có các Ban Cán sự của Đảng trùng lắp với các Bộ, Ngành, Cơ quan, … ngang Bộ của Nhà nước hay của Chính phủ. Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, trên có Tổng Bí thư, Ban Bí thư và dưới có các Ban của Đảng, mà Trưởng ban này nếu không là Ủy viên Bộ Chính trị, thì cũng là Ủy viên BCH Trung Ương, thì chỉ cần 1 người (không cần phải có cả 1 Ban) cũng đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chỉ đạo các các Bộ, Ngành của Nhà nước, hay của Chính phủ, ví dụ như : 1/ Đ/C Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị đảm trách về Tuyên giáo, chỉ đạo về Bộ Thông tin Truyền thông, chịu trách nhiệm trước Tổng Bí thư và Ban Bí thư. Đâu cần phải có cả Ban Tuyên giáo Trung Ương. Cứ như vậy, thì : 2/ Không cần phải có cả Ban Kinh tế Trung Ương, chỉ cần 1 Đ/C chuyên trách chỉ đạo về Bộ Công Thương; 3/ Không cần phải có cả Ban Tổ chức Trung Ương, chỉ cần 1 Đ/C chỉ đạo về Bộ Nội vụ; 4/ Không cần phải có cả Ban Đối ngoại Trung Ương, chỉ cần 1 Đ/C chỉ đạo về Bộ Ngoại giao; 5/ Không cần phải có cả Ban Dân vận Trung Ương, chỉ cần 1 Đ/C chỉ đạo về UBTW MTTQVN; 6/ Nếu có Học viện Chính trị Quốc gia (Trung Ương Đảng), thì không cần Học viện Hành chánh Quốc gia (Bộ Nội vụ) - Hai nơi chọn một mà thôi.

+ Đối với đơn vị hành chính, tôi đề nghị thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội IV của Đảng (1976), tức là: cả nước có 40 tỉnh, thành và 500 quận, huyện và giảm 1/3 số xã, phường và thực hiện cơ cấu Bí thư kiêm Chủ tịch xã. Nếu cải cách theo cơ cấu này thì bình quân cấp tỉnh thành giảm khoảng 800 người, cấp quận huyện giảm 1200 người, cấp phường xã giảm bớt khoảng 1000 người. tức cả nước giảm được 23 tỉnh thành, với khoảng hơn 100.000 CBVC của 3 cấp – không chỉ giảm gánh nặng cho ngân sách về quỹ lương, cái lớn hơn là khoản ngân sách phục vụ cho công tác vận hành của bộ máy hành chính của 23 tỉnh, thành…

3.Học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về Phòng cháy - Chửa cháy. Hiện nay, việc Phòng cháy - Chữa cháy tại các thành phố lớn còn chua có trình độ kỹ thuật cao, nên chua đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; cao ốc, chung cu mọc lên rất nhiều ở khắp nơi;

4.Cần có biện pháp và xử lý mạnh về Vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy ngăn chận đầu vào có từ nguồn gốc nuớc ngoài, mà nguy hiểm nhất là luơng thực, thực phẩm có xuất xứ của Trung quốc. Thêm vào đó, ở trong nuớc, một số nơi nông dân vì hám lợi mà bất chấp sự sống còn dân tộc, rau củ quả đuợc ẩn chứa đầy hóa chất độc hại. Nhu vậy, sức khỏe của người dân càng ngày càng nguy hiểm, bệnh tật ngày càng tăng, thì làm sao bảo vệ đuợc Tổ quốc ?;

5.Ngành Giáo dục cần có thêm những môn học về : Đạo đức học, Luân lý học, và Giáo dục công dân. Vì trong xã hội hiện nay, giới trẻ thiếu sự lễ phép đối với bậc trƣởng thƣợng, vô cảm, hung dữ, ác độc, … khi đối xử với nhau. Tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và phức tạp. Một số CBVC còn thờ ơ, lạnh cảm, hống hách, xa rời quần chúng nhân dân, không nhƣ lời dạy của Hồ chủ tịch : “Đi dân nhớ, ở dân thƣơng, gần dân quý.”;

6.Môi trường và Giao Thông ở nhiều tỉnh thành ngày càng ô nhiễm trầm trọng khi các nhà máy xả thải không đúng quy chuẩn. Vấn nạn kẹt xe ngày càng tăng ở những thành phố lớn, đã kẹt xe thì khí thải xả ra. Bên cạnh đó, rác thải từ người dân chua ý thức nên xả rác bừa bãi, tràn lan vô tội vạ từ đuờng lộ, đuờng sông và con hẻm, ngành Môi trường, mà cụ thể là việc thu gom, chứa, chôn và xử lý rác chưa đạt quy chuẩn về kỹ thuật, vệ sinh môi trường. Hiện nay, cần có những cây cầu bắt qua các kênh từ nội sang ngoại thành với kinh phí không lớn mà chưa thấy ngành Giao thông Vận tải năng động xin Ngân sách Nhà nước xây dựng thêm cầu đường để giảm áp lực kẹt xe (Ví dụ : Làm thêm vài cây cầu sắt bắt ngang qua kênh Nhiêu Lộc (và các con kênh rạch khác) từ quận 1 sang các quận Phú Nhuận, quận 3, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, v.v… giống như cầu Hoàng Hoa Thám, … .

7.Nạn ngập lún, triều cường dâng cao lên do các dòng chảy ngày càng eo hẹp bởi do xây dựng ngày càng nhiều nên các kênh, rạch, sông ngày càng nhỏ dần, bên cạnh là rác thải tràn lan trên mặt nước; rồi nạn sạt lở xảy ra khắp mọi nơi đã gây nên sự bất an cho cộng đồng, có nơi đã gây ra thương vong cho bà con.

Vài lời phát biểu, tham gia với công tác Mặt trận năm 2018, tôi xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, xin chúc Đồng chí Hầu-A-Lềnh, các Đ/c đại biểu và chức sắc đại diện các Tôn giáo và Dân tộc tham dự hội nghị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.Nguyễn Hữu Nhơn (Chí Đạt)