Đạo và Đời qua lăng kính cuộc sống về nhà tri thức Nguyễn Hữu Nhơn

Vừa qua NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản ấn phẩm Nghệ thuật và Cuộc sống về Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn, một tấm gương sáng. Ấn phẩm là hành trình nghi nhận cống hiến của nhà tri thức lão thành cách mạng, tấm gương của nhiều thế hệ trẻ noi theo.

Ấn phẩm Nghệ thuật và Cuộc sống dành trọn chuyên đề giới thiệu về chân dung nhân vật, nhà tri thức, thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn. Một tấm gương tri thức Tốt đời, Đẹp đạo là một hành trình dài đi qua những thăng trầm của lịch sử đất nước. Với trình độ hiểu biết cũng như những cống hiến đóng góp cho đời, thạc sĩ, nhà trí thức Nguyễn Hưu Nhơn đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, nhà nước. Đặc biệt hành trình từ thiện, những chặng đường cống hiến cho sự nghiệp cộng đồng. Với Đạo và Đời nhà tri thức Cách mạng, thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn đã nhận hàng loạt bằng khen của Đảng và Nhà nước. 
Đọc và cảm nhận cùng tri ân nhà tri thức, thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn để thấy những cống hiến thầm lặng, to lớn mà anh mang cống hiến cho nhân dân.