TC Event Pro - Công Ty Tổ Chức Các Sự Kiện Quốc Tế hàng đầu Việt Nam đã mang lại thành công rực rở cho Hội Nghị Thượng Đỉnh Năng Lượng & Gió Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương lần 3/2022.

TC Event Pro - Công Ty Tổ Chức Các Sự Kiện Quốc Tế hàng đầu Việt Nam đã mang lại thành công rực rở cho Hội Nghị Thượng Đỉnh Năng Lượng & Gió Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương lần 3/2022.TC Event Pro Team điều phối tại hội nghị

Liên tiếp thành công ở 2 lần "Hội Nghị Thượng Đỉnh Năng Lượng & Gió Châu Á 2019, 2021 " được tổ chức tại Việt Nam. Hội Nghị Thượng Đỉnh Năng Lượng & Gió Châu Á lần 3/2022 một lần nữa đã diễn ra thành công tốt đẹp mang lại một luồng gió mới cho ngành năng lượng toàn cầu. Chương trinh với sự tham dự của các diễn giả thế giới , được live-tream trực tiếp các nước ( Tây Ban Nha - Singapore - Trung Quốc - Đức - Việt Nam). Các chủ đề được các diễn giả Quốc Tế thảo luận xoay quanh nguồn Năng lượng mặt trời trên mái nhà có FIT tốt nhất trong số các quả cầu năng lượng mặt trời của Việt Nam, bao gồm năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất, năng lượng mặt trời trên mái nhà, năng lượng mặt trời nổi. Phát triển điện gió của Việt Nam đang trên đà phát triển tuy nhiên cũng gặp không ít hạn chế, v.v ... Cách giải quyết những thách thức này cũng là chìa khóa để giải phóng tiềm năng điện gió, cũng là các chủ đề được thảo luận lần này…
Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của hơn 300 khách mời Quốc Tế tham dự trực tiếp tại hội nghị, và hơn 1000 khách mời tham dự qua zoom dưới sự điều phối tổ chức của công ty TC Event Pro.Đội ngũ văn phòng – kỹ thuật viên TC Event Pro