Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số: 932/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt: Tổ công tác). 

Quyết định số: 932/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tổ công tác có vai trò kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân (bao gồm cả những quy định dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật); định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ…

Từ trái sang: A.Huỳnh Thanh Lin và PV

Anh Huỳnh Thanh Lin, một người dân ở xã đảo Thổ Chu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nói: “Người dân chúng tôi rất vui mừng khi Thủ tướng thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính, thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc giải quyết kiến nghị, bức xúc, thủ tục hành chính ảnh hưởng đến đời sống người dân…”.


A.Phan Văn Đen

Anh Phan Văn Đen, ngụ ở Khu phố 6, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Việc Thủ tướng thành lập Tổ công tác trên sẽ quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi chính đáng của người dân trong việc xem xét các kiến nghị, các vụ khiếu kiện liên quan đến hành chính, thủ tục hành chính. Chẳng hạn như người dân sử dụng đất từ những năm thập 80, đến nay có nơi lại ban hành quyết định xử phạt hành chính cho rằng có hành vi “lấn, chiếm” đất do địa phương quản lý là khó thuyết phục, chắc chắn là cũng chưa phù hợp với các văn bản đã ban hành ở thời điểm bị xử phạt hành chính…”.

Cải cách hành chính luôn là nội dung mà người dân cả nước mong đợi

Dương Ngọc Thân, ngụ ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, bày tỏ: “Tôi hết sức vui mừng trước việc ra đời Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, sẽ kịp thời giải quyết những vụ việc hành chính, kiến nghị khiếu kiện về hành chính xảy ra ở một số địa phương. Bởi vì có nơi giải quyết khiếu kiện kéo dài, ra văn bản chỉ đạo, lãnh đạo địa phương chưa nhìn nhận đúng nội dung sự việc hoặc vì lý do nào đó mà khiến cho vụ việc thêm phần phức tạp…”.

Từ trái sang: A.Dương Ngọc Thân và PV

Theo Quyết định số: 932/QĐ-TTg, Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Tổ phó Tổ công tác gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Bộ Công an… Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách… Tổ công tác giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng ban hành.


Anh Duy