Tiền Giang: Năm 2022, tổ chức thành công 3 Kỳ họp HĐND quan trọng

Vừa qua, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa X đã kết thúc tốt đẹp, thông qua nhiều nội dung quan trọng để phát triển địa phương.


Lãnh đạo Tỉnh Ủy Tiền Giang tham dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X

Đến dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X có ông: Nguyễn Văn Danh- Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy kiêm Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vĩnh- Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, bà Châu Thị Mỹ Phương- Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Tiền Giang, ông Nguyễn Ngọc Trầm- Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy, ông Nguyễn Thành Diệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, … cùng lãnh đạo các ban, ngành, huyện thi,… trong tỉnh. Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X dưới sự chủ trì của ông: Võ Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Nguyên và ông Nguyễn Hữu Lợi- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.

 

Chủ tọa kỳ họp 

(từ phải sang: ông Trần Thanh Nguyên- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Bình- Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Hữu Lợi- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang)

Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 03 kỳ họp gồm: 01 Kỳ họp chuyên đề, Kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2022- HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026… Riêng Thường trực HĐND tỉnh tham mưu xây dựng các Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2023, dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Tiền Giang năm 2023; dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết về bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu ở Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, ông Võ Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: “… Đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả, hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân khách quan, đúc kết những bài học kinh nghiệm thực tiễn để xem xét quyết định sức mạnh các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản quan trọng hoàn thành nhiệm vụ, giải pháp chỉ yếu để phát triển kinh tế- xã hội, tài chính- ngân sách, đầu tư công năm 2023…”.

 

Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại  Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X khép lại với nhiều nội dung quan trọng như: Tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trong công tác chuẩn bị tốt các nội dung có liên quan để tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2023 và Kỳ họp chuyên đề (nếu có) của HĐND tỉnh Khóa X… Trong đó có việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 02, nhiệm kỳ 2021- 2026.

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY