TỪ ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẢNG BỘ CÔNG AN THỊ XÃ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Gò Công sẽ chọn ra những cán bộ có tâm, có tầm…”

Mới đây, Đảng bộ Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy Gò Công chọn tổ chức đại hội điểm Khối Lực lượng vũ trang của địa phương. Đại hội Đảng bộ Công An thị xã Gò Công có sự tham dự của: ông Nguyễn Văn Nhã- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Lợi- Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch UBND thị xã Gò Công; Đại tá Nguyễn Việt Hùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang… Đại hội Đảng bộ CA thị xã Gò Công đã bầu ra Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 Ủy viên, bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, bầu 5 thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Thượng tá Nguyễn Văn Mười Hai tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy, Thượng tá Nguyễn Văn Cường tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy… Ông Nguyễn Hữu Lợi- Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch UBND thị xã Gò Công khẳng khái cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Gò Công sẽ chọn ra những cán bộ có tâm, có tầm…”.


Ô. Nguyễn Hữu Lợi- Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch UBND thị xã Gò Công

  • Người dân luôn kỳ vọng vào sự đổi thay, tăng tốc của thị xã Gò Công từ những cán bộ “có tâm, có tầm”. Vậy tiêu chuẩn cụ thể mà Ban thường vụ Thị Ủy thị xã Gò Công đặt ra cho cán bộ Đảng viên là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Lợi: Từ sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh Ủy, yêu cầu quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy thực hiện Chỉ thị 35 Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng… Ban thường vụ Thị Ủy thị xã Gò Công đã xác định rõ cán bộ lãnh đạo, Đảng viên phải là người gần dân, biết lắng nghe dân, giải quyết những nội dung mà người dân cần.

  • Yêu cầu đặt ra ở cấp ủy cơ sở khi tổ chức Đại hội Đảng bộ đối với thị xã Gò Công như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Lợi: Như tôi đã nói ở trên, việc này thì Ban thường vụ Tỉnh Ủy đã kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 Bộ Chính trị về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tuân thủ 6 yêu cầu: cụ thể công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

  • BCH Đảng bộ Công An thị xã Gò Công vừa được chọn làm đại hội điểm Khối lực lượng vũ trang, cũng vừa thành công tốt đẹp,… với tư cách người đứng đầu Đảng bộ địa phương, ông có nhận định gì?

Ông Nguyễn Hữu Lợi: Ngành công an được chọn làm Đại hội điểm Khối lực lượng vũ trang vì là lực lượng nòng cốt trong công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm. Đảng bộ CA thị xã Gò Công làm tốt công tác, nhiệm vụ của ngành nhiệm kỳ qua. Tôi cũng như các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành đánh giá cao những nỗ lực của ngành CA… Không riêng gì ngành công an, mà mới đây Đảng bộ phường 3, phường 5, chị bộ Ủy ban kiểm tra Thị Ủy,… cũng đã tổ chức thành công đại hội.

  • Xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Lợi- Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch UBND thị xã Gò Công

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY